GENETYKA – PODEJŚCIE KLASYCZNE

Jakkolwiek liczba kontrowersji wokót znaczenia i interpretacji wyników badan nad anatomiczną stru – tura mózau i jego funkcjonowaniem jest ogromna, nie może równać się z zainteresowaniem i kontrowersja­mi nad genetycznymi uwarunkowaniami inteligencji. Nie będzie przesadą stwierdzenie, ze wpływy genów i wychowania są najbardziej dyskusyjną kwestią w dziedzinte telektualne w rodzinach Darwinów i Huxleyów. Galton zdawat sobie sprawę, że przeciwnicy tej tezy mogą wyjaśniać to zjawisko wptywem środowiska. Aby kontrolować tę zmienną, proponował badanie zdolności intelektualnych bliźniąt wychowywanych w różnych środowiskach. Postawił hipotezę, że jednostki obdarzo­ne genetycznie wybitnymi zdolnościami intelektualnymi ujawnią te cechy nawet wtedy, gdy będą adopto­wane i wychowywane przez osoby spoza własnej rodziny (Galton, 1869).Od końca lat 70. XX wieku, dzięki wykorzystaniu wyrafinowanych metod badawczych opartych na po­mysłach Galtona, zaczęła rozkwitać genetyka behawioralna. W przeciwieństwie do Galtona jej przedstawi­ciele nie uważają, że czynniki biologiczne determinują intelekt. Większość genetyków behawioralnych przy­znaje, iż na inteligencję wpływają zarówno genetyka, jak i środowisko.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *