METODY BADAWCZE

Metody badawcze genetyki behawioralnej pozwalają na oddzielenie lub kontrolowanie wpływów dzie­dziczności i środowiska (Bouchard & Propping, 1993; Loehlin, 1993). Badacze są wstanie obliczyć, do ja­kiego stopnia osoby spokrewnione ze sobą różnią się wyposażeniem genetycznym. Na przykład bliźnięta jednojajowe posiadają ten sam zestaw genów. W przeciwieństwie do nich rodzeństwo adoptowane oraz dzieci adoptowane i wychowujący ich rodzice nie mają żadnych wspólnych genów. Zwykłe rodzeństwo ma, średnio rzecz biorąc, połowę identycznych genów. Takie wyliczenia pomagają genetykom behawioralnym obliczać odziedziczalność cechy, czyli procent jej wariancji tłumaczony przez geny. Obliczając stopień genetycznego podobieństwa w rodzinie w odniesieniu do bliźniąt lub dzieci adopto­wanych, genetycy behawioralni badają, jak osoby spokrewnione wychowywane razem lub osobno różnią się w zakresie inteligencji i innych cech. Ta procedura pomaga im zrozumieć, jaki wpływ na nie ma genety­ka, a jaki środowisko.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *