NAJCZĘSTSZE KORELACJE

Najczęściej odnajdywano nieznaczne korela­cje między EEG, ERP czy NCV lub innymi technikami a powszechnie przyjętymi narzędziami do badania zdolności intelektualnych.Interpretacja wyników przedstawionych wyżej badań wzbudza wiele kontrowersji. Regularnie stwierdzane związki między mózgiem a zachowaniem skłoniły niektórych badaczy do konkluzji, iż inteligencja jest własno­ścią systemu nerwowego. Uczeni wyznający ten pogląd są na dobrej drodze ku wyjaśnieniu, jaka to własność (Eysenck, 1986). Arthur Jensen (1993a, 1993c) twierdzi na przyktad, że osoby o wysokiej inteligencji ogólnej (g) charakteryzują się sprawniej funkcjonującym (szybszym i odpornym na dziatanie „szumów”) systemem nerwowym. Uważa również, źe czynnik g łączy się z większą pojemnością pamięci krótkotrwałej, a efektyw­ność przetwarzania informacji zależy przede wszystkim od podstawowej aktywności mózgu.Krytycy wskazują, że korelacje między miarami elektrofizjologicznymi a cechami zachowania nigdy nie byty imponujące (od 0,40 do 0,50, odpowiadające, być może, jednej czwartej wariancji wyników); że spójność wyników kolejnych testów lub badań prowadzonych w różnych laboratoriach była mata; ze EEG i inne metodyteao typu są mato precyzyjne i chociaż techniki te uznawane są za „czyste”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *