NAKŁADAJĄCE SIĘ OGRANICZENIA

Te teorie nakładają pewne ograniczenia na to, jakie przedmioty dziecko będzie zauwazać, jakie wyjaśnienia z łatwo­ścią sobie przyswoi, a jakie twierdzenia wynikające z konwencji kulturowej (np. że masa nie determinuje przyśpieszenia) przyswajane będą z trudnością. Niektóre z tych teorii są bardziej, a inne mniej sensowne. Muszą być zatem w jakiś sposób zrewidowane i następnie zmienione. Właśnie te następujące (bądz me) zmiany są przedmiotem ogromnego zainteresowania badaczy dziecięcych teorii. Są oni zgodni co do tego, że stadialno-strukturalne wyjaśnienia Piageta dotyczące tych teorii nie są wystarczające. Niektórzy teorety­cy stojący w diametralnej opozycji do Piageta są przekonani, że te wczesne koncepcje (i mikrokoncepcje) utrzymują się z wielką trwałością, nawet w obliczu rozwoju i formalnej edukacji .Chociaż wielu teoretyków reprezentujących podejście ograniczeń w rozwoju może przejawiać nieod­partą chęć czynienia uwag, że ich dorobek podważa dokonania Piageta, to byłby to jednak zbyt mocny wniosek.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *