PODEJŚCIE DO BADAŃ

Inny rodzaj podejścia do badania biologicznych podstaw inteligencji polega na mierzeniu szybkości przekazywania informacji przez komórki nerwowe z wykorzystaniem techniki nazywanej NCV (ner/e con- duction velocity- szybkość przewodzenia nerwowego). W tym przypadku pomiar może dotyczyć peryfe- rycznego układu nerwowego (na przykład nerwów przedramienia), a nie mózgu. Vernon i Mori (1989), ba­dając studentów uniwersytetu, osiągnęli nieznaczne korelacje między prędkością przewodzenia neuronal- nego a wynikami testów inteligencji niewerbalnej. Badając szybkość przewodzenia neuronalnego w systemie wzrokowym (z siatkówki do kory wzrokowej), Reed i Jensen (1992) również dostrzegli nie­znaczną korelację między szybkością przewodzenia nerwowego a inteligencją. Mamy zatem do czynienia z sytuacją często spotykaną w nauce, choć stwarzającą problemy niespecja- listom. Przez dziesiątki lat, od momentu, w którym wynaleziono i zaczęto stosować metody rejestrowania fal mózgowych, przeprowadzono setki badań, których celem było odnalezienie związku między różnymi meto­dami pomiaru aktywności mózgu a metodami badania inteligencji (zadaniami na czas reakcji, rozwiązywa­niem złożonych problemów czy wynikami testów inteligencji).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *