PODOBIEŃSTWO ILORAZU INTELIGENCJI

Chociaż wychowywane w odmiennych środowiskach (zob. Bouchard, 1983), dzieci takie mają ude­rzająco podobne ilorazy inteligencji. Aby docenić wpływ genów, warto się przyjrzeć innym korelacjom mię­dzy ilorazami inteligencji rodzeństwa . Bliźnięta dwujajowe i zwykłe rodzeństwo wychowywa­ne w tym samym domu osiągają znacznie niższe korelacje (odpowiednio: 0,60 i 0,47). Spośród wszystkich stopni pokrewieństwa tylko bliźnięta jednojajowe wychowywane razem mają wyższe niż bliźnięta jednojajo­we wychowywane osobno wskaźniki korelacyjne (0,86).Również badania niespokrewnionych dzieci wychowywanych przez tych samych rodziców potwierdzają tezę o istotnym wpływie genów na inteligencję. Korelacje między ilorazami inteligencji takich dzieci wynoszą około 0,32, jednak zmniejszają się wraz z dorastaniem (Scarr-Salapatek & Weinberg, 1983). Ich ilorazy inte­ligencji w wieku dorosłym nie wykazują większego wzajemnego związku niż ilorazy inteligencji innych, nie spokrewnionych ze sobą ludzi. Podobne cechy środowisk rozwoju dziecka nie oznaczają zatem podobne­go ilorazu inteligencji. Ciekawym wnioskiem płynącym z tych odkryć jest to, że jeśli chodzi o zdolności po­znawcze, czynniki genetyczne stają się coraz silniejsze z wiekiem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *