PRZEKONANIA WIĘKSZOŚCI GENETYKÓW

Badania 7-latków wykazay, że konkretne czynniki intelektualne dziedziczone są osobno, obok dziedziczenia inteligencji ogólnej (Gardon, Fulker, DeFries, & Plomin, 1992). Takie zaburzenia jak dysleksja (zaburzenia czytania) powiązane zo­stały z markerami odpowiednich chromosomów: 14. i najprawdopodobniej 6. Ponadto, mimo przekonania większości genetyków behawioralnych, że inteligencja jest złożoną, poligenetyczną cechą, uwarunkowaną ogromną liczbą genów, w jednym z raportów badawczych zasugerowano, jakoby można było zidentyfiko­wać genotyp osób z bardzo wysoką inteligencją psychometryczną (Plomin, za: Kelner & Benditt, 1994; Plo­min & Thompson, 1993).Odkrycie, że inteligencja psychometryczną jest w dużym stopniu dziedziczona, nasuwa określone wnio­ski. Na przyktad aby trafnie przewidzieć inteligencję cztowieka na podstawie jednego wskaźnika, najlepiej poznać jego biologicznych rodziców. Moment poczęcia dziecka jest rozstrzygający, jeśli chodzi o to, jak będzie sobie ono radzić w testach inteligencji, nawet dziesiątki lat później. Średnio informacja o zdolno­ściach intelektualnych rodziców jest ważniejsza niż dane dotyczące rasy, płci, pochodzenia etnicznego oraz środowiska domowego i szkolnego danej osoby.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *