RODZAJ WPŁYWU DZIEDZICZNOŚCI

W ostatnich latach genetycy behawioralni odnaleźli jeszcze jeden, bardziej subtelny rodzaj wpływu dzie­dziczności na inteligencję. Okazuje się, że czynniki genetyczne kształtują w pewnym stopniu środowisko . Robert Plomin (1990) wyjaśnia, iż dom pełen książek (będący często ważną zmienną w ocenie środowiska rodzinnego) może być wyrazem ilorazu inteligencji rodziców – ludzie inteligentni zwykle dużo czytają. Mo­żna również założyć, że rodzice, kupując książki, odpowiadają w ten sposób na uwarunkowane genetycz­nie potrzeby intelektualne dzieci. A zatem takie zmienne dotyczące środowiska, jak czas spędzony przez dziecko na czytaniu, mogą po prostu odzwierciedlać genetyczne predyspozycje bardziej inteligentnych dzieci (Plomin, 1990; zob. równieżScarr, 1989; Scarr & McCartney, 1983). Podsumowując-wpływy środowiskowe niekoniecznie odzwierciedlają czynniki czysto zewnętrzne, mogą również zależeć od wpływów ge­netycznych.  Przedstawione powyżej rezultaty badań nie cieszą zagorzałych „środowiskowcow . Patrząc na sprawę z konserwatywnego punktu widzenia, większość specjalistów ocenia zakres wpływu dziedziczności na inte­ligencję na minimum 50%. Oznacza to, że co najmniej połowę wariancji wyników testów inteligencji można wyjaśnić wpływem czynników genetycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *