SIŁA GENETYKI

Genetyka ma również dużą siłę wyjaśniającą w przypadku bliźniąt dwujajowych i rodzeństw adoptowa­nych . Jeśli chcielibyśmy wiedzieć, jak poradzi sobie w teście inteligencji jedno z bliźniąt, wystarczy przete­stować drugie. Nawet jeśli zostaty rozdzielone po urodzeniu i wychowywały się w innych rodzinach, ich wy­niki będą dość podobne (różnica nie większa niż jedno odchylenie standardowe, ± 15 pkt.). Jeśli natomiast chcemy poznać iloraz inteligencji dziecka adoptowanego, wystarczy zbadać jego rodziców biologicznych lub rodzeństwo, jeśli je posiada. Pomijając niezwykłe okoliczności, predykcja dokonywana tą drogą jest
bardziej trafna (korelacja jest wyższa), niż badanie dzieci niespokrewnionych, a wychowywanych w tym sa­mym domu.Nawet najbardziej zagorzali zwolennicy teorii dziedziczenia muszą jednak przyznać, że istnieją granice wpływu czynników biologicznych. Jeśli dziecko nie będzie odpowiednio żywione lub gdy pozbawi się je sty­mulacji poznawczej i emocjonalnej – jego wyniki w testach pogorszą się. Odcięcie od świata i brak zdrowe­go pożywienia nie pozwalają na osiągnięcie odpowiedniego ilorazu inteligencji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *