TECHNIKI UŻYWANE W GENETYCE

Nawiasem mówiąc, warto zwrócić uwagę na fakt, że techniki używane w genetyce behawioralnej można wykorzystać w badaniach nad odziedziczalnością wszelkich cech. W badaniach nad pomiarem zdolności przestrzennych i werbalnych określono wskaźnik dziedziczności na poziomie 0,5. Inne zdolności intelektu­alne, takie jak pamięć lub szybkość przetwarzania danych, są dziedziczone w mniejszym stopniu (Plomin, 1994). Również cechy osobowości, nawet tak specyficzne, jak przekonania polityczne i skłonność do roz­wodów okazują się dziedziczne (Bouchard, 1990). Wymownym, ale i zabawnym przejawem tej zasady jest sytuacja, w której rozdzielone po urodzeniu bliźnięta jednojajowe noszą te same fryzury, mają takie same zwierzęta domowe, odznaczają się identycznym poczuciem humoru i wyznają jednakowe przekonania reli­gijne. Zdarzały się przypadki, gdy takie bliźnięta miały podobne zawody, małżonków o podobnych imio­nach i tak samo nazywały swoje dzieci i zwierzęta domowe (Holden, 1980). Genetyce behawioralnej zawdzięczamy także inne interesujące odkrycia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *